Regulamin bezpieczny pobyt

Kontakt z nami

Sanatorium nad Kryniczanką
ul. Ebersa 2-4
33-380 Krynica-Zdrój

Tel: 734 141 645
marketing-nadkryniczanka@krynica.net.pl

Dla ceniacych komfort

Pogoda w Krynicy

REGULAMIN PRZESTRZEGANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

 W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

W celu zapewnienia bezpieczeństwa  pacjentów i personelu w “SANATORIUM NAD KRYNICZANKĄ” obowiązuje wzmożony reżim sanitarny. Prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni o zwiększonej częstotliwości dotyku, takich jak: klamki, poręcze,włączniki światła, windy, toalety ogólnodostępne, zewnętrzne części dozowników, blaty, stoliki, krzesła w strefach ogólnych.

Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego Regulaminu:

1.     Do Sanatorium może zostać przyjęta osoba po wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku COVID-19, lub zaszczepiona, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2.  Na terenie Sanatorium w częściach wspólnych Pacjent i personel zobowiązany jest do noszenia maseczki (z wyjątkiem konsumowania posiłków oraz zabiegów  kąpielowych, inhalacji i  ćwiczeń wysiłkowych).

3.    Zabezpieczenie maseczek po stronie Pacjenta (dostępny zakup w recepcji).

4.  Podstawowym zachowaniem chroniącym przed zakażeniem jest higiena rąk (częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu). Dostępne są dozowniki z płynem dezynfekcyjnym przed wejciem do budynku, do gabinetów fizjoterapii, do jadalni, na korytarzach, na każdym piętrze oraz mydło w płynie i ręczniki jednorazowe  w ogólnodostępnych toaletach.

5.    Jednorazowo w holu recepcyjnym może przebywać ilość osób gwarantująca zachowanie obowiązującego dystansu społecznego. Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się tylko jedna osoba (ewentualnie opiekun osoby z niepełnosprawnością).

6.    Przed rozpoczęciem meldunku, pielęgniarka przeprowadza  kontrolę epidemiologiczną pacjenta: bezdotykowy pomiar temperatury  oraz wypełnienie ankiety wstępnej kwalifikacji.

7.  Do sanatorium może być przyjety wyłącznie Pacjent z ujemnym wywiadem epidemiologicznym.

8.      Podczas pobytu w Sanatorium i korzystania z oferowanych usług Pacjent jest zobowiązany do zachowania obowiązującego dystansu społecznego.

9.      Obowiązuje punktualne zgłaszanie się na zabiegi, posiłki i wizyty lekarskie. Niepunktualne zgłoszenie się na zabiegi skutkuje brakiem ich realizacji.

10.  Z sauny mogą korzystać równocześnie tylko osoby wspólnie mieszkające w pokoju.

11.  Organizacja posiłków w jadalni odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi. (na cały turnus Pacjent ma wyznaczony stolik i turę wydawania posiłków).

12.  W pokojach pacjentów mogą przebywać tylko osoby tam zameldowane. Obowiązuje zakaz odwiedzania się w pokojach oraz  odwiedzin kuracjuszy przez  osoby z zewnątrz.

13.  Należy unikać tworzenia się skupisk ludzkich. Zachęcamy do unikania przemieszczania się transportem zbiorowym, a aktywność poza sanatorium należy ograniczyć  do indywidualnych spacerów i niezbędnych zakupów.

14.  Obowiązuje zakaz wyjazdu na przepustki. Konieczność skrócenia pobytu w przypadkach losowych reguluje odrębne zarządzenie Prezesa Zarządu “Sanatorium nad Kryniczanką”.

15. Sprzątanie pokoi połączone jest z wietrzeniem i dezynfekcją powierzchni dotykowych (Pacjent zostanie poproszony o opuszczenie pokoju na czas sprzątania).

16. W przypadku zaobserwowania u siebie objawów (gorączka,ból gardła, bóle mięśniowe, utrata węchu, smaku itp.) Pacjent zobowiązany jest pozostać w pokoju i telefonicznie powiadomić pielęgniarkę dyżurną: tel. kom. 608 078 014 lub 18/471 28 13, 14 wew. 310.

17. Nie przestrzeganie w/w zaleceń skutkuje wypisem dyscyplinarnym z sanatorium.

 

NEWSLETTER

Podając e-mail wyrażasz zgodę na przesyłanie przez "SANATORIUM NAD KRYNICZANKĄ"
Sp. z o.o. informacji o ofertach, promocjach i okazjach w formie
newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

knockoff best panerai clone watches fake 2020 breitling watches richard mille rm 030 replica 35 replica rolex richard mille rm35 replica are fake rolex worth any money