Skierowanie z NFZ — oferta

Sanatorium Nad Kryniczanką” ma podpisane umowy o świad­czeniu usług sanato­ryjnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Skierowanie na leczenie sanato­ryjne refun­dowane przez NFZ wystawia lekarz ubezpie­czenia zdrowotnego lub lekarz specja­lista. Skierowanie to należy dostarczyć do Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Oceny zasad­ności skiero­wania dokonuje zatrud­niony tam lekarz konsultant z dziedziny balne­okli­ma­to­logii i medycyny fizykalnej.

Ubezpieczony ponosi koszty przejazdu na leczenie uzdro­wi­skowe oraz częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwa­te­ro­wania, jeżeli otrzyma skiero­wanie na leczenie sanato­ryjne. Opłata za sanatorium pobierana jest w momencie meldo­wania i wydawania klucza do pokoju (patrz — cennik i terminarz). Młodzież ucząca się w wieku do ukończenia 26 lat jest zwolnione z obowiązku uiszczenia częściowej odpłat­ności (po uprzednim okazaniu ważnej legity­macji szkolnej)

Wyjeżdzając do Sanatorium należy zabrać ze sobą:

  • skiero­wanie,
  • dowód osobisty,
  • dowód ubezpie­czenia,
  • posiadaną dokumen­tację medyczną,
  • stale zażywane leki na cały czas pobytu.

Pobieramy opłatę miejscową na rzecz Urzędu Miasta /taksa klimatyczna/ w wysokości 3.50 zł osoba/doba. Opłata ta jest płatna dodatkowo na miejscu w recepcji.

Zapraszamy do korzy­stania z ofero­wanych przez nas zabiegów.

Wykaz prowa­dzonych profili leczni­czych wraz ze wskaza­niami szcze­gó­łowymi
Gastrologia - choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
— stany poope­ra­cyjne żołądka i wątroby
— chroniczne zapalenie błon śluzowych żołądka i jelit
Urologia - kamica przewodu moczowego
— stany po usunięciu nerki
— stany poope­ra­cyjne w obrębie nerek i pęcherza moczowego
Diabetologia - cukrzyca I i II typu
— cukrzyca wieku młodzień­czego
Reumatologia /narząd ruchu/ - zmiany w kręgo­słupie szyjnym, piersiowym i lędźwiowym
— zmiany w obrębie stawów biodrowych
— zmiany w obrębie stawów barkowych
— zmiany w obrębie stawów kolanowych i skokowych
Choroby układu oddechowego - przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, zatok przyno­sowych, krtani i tchawicy, oskrzeli

Kuracjusze przeby­wający w naszym sanatorium korzy­stają z bazy zabie­gowej znajdu­jącej się w obiekcie. Pod czujnym okiem i pewną ręką fizjo­te­ra­peutów i rehabi­li­tantów, a także fachowego personelu medycznego propo­nujemy Państwu, pełną gamę zabiegów fizykalnych i hydro­te­rapii. Są to zabiegi nieodzowne w lecznictwie sanato­ryjnym jak również w odnowie biolo­gicznej. Wszystkie zabiegi wykonywane są po wcześniejszej konsul­tacji medycznej.

Plakat — prawa pacjenta.

Turnusy rehabilitacyjne w Krynicy dla każdego!

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą skorzystać osoby niepełnosprawne posiadające dofinansowanie z PFRON lub indywidualne za pełną odpłatnością.

zobacz ofertę
Rabaty 2017

Specjalna oferta dla osób towarzyszących osobom na skierowanie z NFZ!
więcej o rabatach
Skontaktuj się z nami

Sanatorium nad Kryniczanką
ul. Ebersa 2-4
33-380 Krynica-Zdrój

Tel: 734 141 645
marketing-nadkryniczanka@krynica.net.pl

przejdź do kontaktu

© 2018 NadKryniczanka.pl, wszelkie prawa zastrzeżone