Rezerwacja

Telefon: 734 141 645
e-mail marketing-nadkryniczanka@krynica.net.pl

REZERWACJĘ uważa się za dokonaną po uprzednim uzgodnieniu z „Sanatorium Nad Kryniczanką” rodzaju i terminu pobytu oraz dokonaniu wpłaty zaliczki w wysokości 20 % w terminie do 7 dni po dokonaniu rezerwacji. W przeciwnym razie rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.

Nr konta bankowego:
Bank Zachodni WBK S.A. 97 1500 1559 1215 5004 7065 0000

Potwierdzenie rezerwacji powoduje, że pozostałą należność za uzgodniony pobyt (pakiet usług) powinna zostać uregulowana w dniu przyjazdu.

Kwota dokonanej opłaty rezerwacyjnej pomniejszy należność za pobyt (dowód wpłaty należy zachować).

W przypadku wycofania rezerwacji:

  • do 15-go dnia włącznie przed uzgodnionym dniem rozpoczęcia turnusu – bez konsekwencji,
  • pomiędzy 14 a 7 dniem (włącznie) przed uzgodnionym dniem rozpoczęcia turnusu – nastąpi zwrot opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50% dokonanej wpłaty,
  • w pozostałych przypadkach (w tym w przypadku skrócenia lub przerwania uzgodnionego pobytu) opłata rezerwacyjna nie zostanie zwrócona.

Jakiekolwiek roszczenia Pacjenta wykraczające poza uzgodniony pakiet usług (objęty ceną „osobodnia”), w tym dotyczące np.: zakwaterowania, ilości i rodzajów zabiegów, a także świadczenia usług dodatkowych – są nieuprawnione.

Istnieje możliwość wykupienia przez Pacjenta zabiegów dodatkowych i/lub badań laboratoryjnych – zawsze na wyraźną prośbę Pacjenta oraz po uprzednim uzgodnieniu i przepisaniu przez lekarza prowadzącego (ordynującego w „Sanatorium Nad Kryniczanką”). Istnieje również możliwość skorzystania z innych odpłatnych usług dodatkowych świadczonych przez sanatorium (patrz cennik: zabiegów, usług dodatkowych).

Wyjeżdżając na leczenie powinien Pan/Pani zabrać: 

  • posiadaną dokumentację medyczną (np.: wypisy ze szpitala itp.),
  • leki stale używane przez Pacjenta – na cały okres pobytu,
  • dowód potwierdzający tożsamość.

Pacjent korzystający z usług powinien zastosować się do przepisów „Regulaminu porządkowego”, który obowiązuje w placówkach Sanatorium.

Turnusy rehabilitacyjne w Krynicy dla każdego!

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą skorzystać osoby niepełnosprawne posiadające dofinansowanie z PFRON lub indywidualne za pełną odpłatnością.

zobacz ofertę
Rabaty

Specjalna oferta dla osób towarzyszących osobom na skierowanie z NFZ!
więcej o rabatach
Skontaktuj się z nami

Sanatorium nad Kryniczanką
ul. Ebersa 2-4
33-380 Krynica-Zdrój

Tel: 734 141 645
marketing-nadkryniczanka@krynica.net.pl

przejdź do kontaktu

© 2018 NadKryniczanka.pl, wszelkie prawa zastrzeżone