SPA & WELLNESS

Zapraszamy Państwa do skorzy­stania z oferty naszego Saunarium. Stosowanie sauny prowadzi do odnowy biolo­gicznej organizmu człowieka i jest formą profi­laktyki prozdro­wotnej. Seanse w saunie pozwalają uciec od miejskiego zgiełku i zneutra­li­zować codzienny stres.

Sauna Fińska

Jest to sauna drewniana nagrzewana piecem kamiennym, w której panuje tempe­ratura od 40oC do 110oC, 15 minutowy seans pozwala pozbyć się od 300 do 400 kalorii. Kąpiel w saunie fińskiej pobudza przemianę materii, skutecznie pomaga w procesie odchu­dzania, poprawia jakość snu oraz niweluje działanie stresu. Pobyt w tym miejscu gwarantuje szybszą regene­rację mięśni, a skutki przetre­no­wania są mniej bolesne.

Dla amatorów mocnych wrażeń propo­nujemy skorzy­stanie z atrakcji jaką jest wiadro bosmana —  20 litrów zimnej wody na pewno doda ci ochłody  na długi czas.

Kabina Infrared
– jest to szcze­gólny rodzaj sauny oddzia­łu­jącej na ciało promie­niami podczer­wonymi, które docie­rając nawet do 5 cm w głąb tkanek powodują silne pocenie się. Taki głęboki masaż termiczny usuwa z organizmu toksyny, kwasy, metale ciężkie i tłuszcze, zwiększa spalanie kalorii. Podczas jednej sesji spalamy do 900 kalorii. Promieniowanie podczerwone, zapew­niające człowiekowi dobre samopo­czucie i przywra­cające komfort fizyczny, od wielu lat wykorzy­stywane jest w ortopedii, fizyko­te­rapii, rehabi­li­tacji oraz medycynie sportowej.

Fitosauna – to kąpiel parowo–ziołowa w cedrowej beczce. Wysoka tempe­ratura pary podawanej w cedrowej beczce otwiera pory w skórze, a mieszanka odpowiednich ziół stymuluje wydalanie toksyn. Gorąca para korzystnie wpływa na skórę poprzez poprawę krążenia krwi. Krew szybciej przepływa przez wszystkie ograny wewnętrzne. Ciało pokrywa się obfitym strumieniem potu. Przez rozsze­rzone pory do tkanki podskórnej przedo­stają się lecznicze związki kosme­tyków. Zachodzi kompleksowe oczysz­czenie ciała oraz odmło­dzenie skóry.

W Strefie relaksu znajduje się Wypoczywalnia
Jest to miejsce, gdzie można uciec od miejskiego zgiełku i zneutra­li­zować codzienny stres.
Na podgrze­wanej mozai­kowej leżance przy relak­su­jącej muzyce możemy odpocząć po seansie w saunie.

Masaż klasyczny  jest to zabieg popra­wiający ukrwienie okolicy masowanej co doskonale wpływa na rozluź­nienie i poprawę elastycz­ności mięśni oraz odżywienie skóry. Likwiduje powstałe w wyniku przecią­żenia organizmu bóle mięśni.
Najczęściej wykorzy­stywane techniki w masażu klasycznym to głaskanie, rolowanie, rozcie­ranie, ugnia­tanie, wibracje. Masaż odbywa się przy użyciu olejków.

Czas zabiegu:
całościowy 60 min-90 zł
częściowy 30 min-45 zł
odcinkowy 10 min-17 zł

Masaż gorącymi kamie­niami jest zabiegiem doskonale uzupeł­nia­jącym kompleksowe działanie fizjo­te­ra­peu­tyczne. W masażu  używane są gorące bazaltowe kamienie pocho­dzenia wulka­nicznego. Masaż ten  wskazany jest  w celu wyciszenia, głębo­kiego relaksu i odprę­żenia.  Dodatkowe zalety masażu gorącymi kamie­niami to pobudzanie krążenia, niwelo­wanie napięć mięśniowych i emocjo­nalnych, poprawa odżywienia i dotle­nienia skóry. Masaż łączy w sobie oddzia­ły­wania termo­te­rapii i masażu limfa­tycznego, używa się również technik z masażu klasycznego.

Czas zabiegu:
Całościowy 90 min- 120 zł

Masaż bańką chińską  polega na masowaniu ciała zassaną gumową bańką — dzięki zassaniu wytwarza się podci­śnienie, które poprawia krążenie krwi i limfy, przyspiesza usuwanie zbędnych toksyn i produktów z organizmu. Masaż działa wyszczu­plająco, przyśpiesza spalanie tkanki tłusz­czowej oraz ułatwia pozbyć się cellulitu . Stosuje się ją również w celu likwi­dacji bólów kręgo­słupa czy dolegli­wości mięśniowych. Jest również świetnym dopeł­nieniem drenażu limfa­tycznego. Masaż odbywa się przy użyciu olejków.

Czas zabiegu:
kręgo­słupa do 20 min- 35 zł                                                                                            antycel­lu­litowy 75 min:-100 zł

Drenaż limfa­tyczny jest zabiegiem który ma za zadanie polepszyć krążenie krwi i limfy. Zabieg ten poprawia elastyczność i jędrność skóry, pobudza metabolizm tkanki tłusz­czowej oraz przemianę materii. Drenaż limfa­tyczny ułatwia przepływ chłonki w układzie limfa­tycznym, co redukuje powstanie cellulitu. Połączony z pewnymi technikami łącznot­kan­kowymi i technikami masażu klasycznego, działa wyszczu­plająco i ujędr­niająco na ciało.

Czas zabiegu:
częściowy 30 min- 45 zł

Masaż stemplami ziołowymi to niezwykły indone­zyjski masaż wykonywany przy użyciu stempli wypeł­nionych aroma­tycznymi ziołami. Masaż ten ma na celu przewró­cenie harmonii organizmu —  pozytywnie oddziałuje na krążenie krwi i limfy, wzmacnia układ odpor­no­ściowy organizmu, a także rozluźnia napięte mięśnie i poprawia sprawność ruchową. Jednocześnie zabieg ten zapewnia głęboki relaks, który wywołuje w organizmie wiele pozytywnych zmian prowa­dzących do przywró­cenia równowagi i harmonii.

Czas zabiegu:
całościowy 60 min-120 zł

Zobacz cennik.

 


SEGMENT SPA&WELLNESS WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ, W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.

Turnusy rehabilitacyjne w Krynicy dla każdego!

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą skorzystać osoby niepełnosprawne posiadające dofinansowanie z PFRON lub indywidualne za pełną odpłatnością.

zobacz ofertę
Rabaty 2017

Specjalna oferta dla osób towarzyszących osobom na skierowanie z NFZ!
więcej o rabatach
Skontaktuj się z nami

Sanatorium nad Kryniczanką
ul. Ebersa 2-4
33-380 Krynica-Zdrój

Tel: 734 141 645
marketing-nadkryniczanka@krynica.net.pl

przejdź do kontaktu

© 2018 NadKryniczanka.pl, wszelkie prawa zastrzeżone