Kontakt

SANATORIUM NAD KRYNICZANKĄ”, Sp. z o.o., 33–380 Krynica-Zdrój, ul. Ebersa 2–4

Prezes Zarządu — Piotr Pawnik
ppawnik@krynica.net.pl

Recepcja tel. 18 471 28 13, 734 141 645, fax. 18 471–55-08
Sekretariat / rezer­wacja — w. 304
Dział księgowo-ekono­miczny — w. 306
Dział perso­nalny — w. 307

Telefon: 734 141 645
marketing-nadkryniczanka@krynica.net.pl
kadry-nadkryniczanka@krynica.net.pl

Nr konta bankowego:
Bank Zachodni WBK S.A. 97 1500 1559 1215 5004 7065 0000Wyrażam zgodę na przetwa­rzanie moich danych osobowych przez „SANATORIUM NAD KRYNICZANKĄ” Sp. z o.o. w celu nawią­zania kontaktu i podjęcia współ­pracy w ramach świad­czonych przeze mnie usług.
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z powyż­szymi infor­ma­cjami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przetwa­rzania moich danych przez „SANATORIUM NAD KRYNICZANKĄ” Sp. z o.o.

Dojazd

Dodatkowe dane

Sąd rejestrowy, w którym jest przecho­wywana dokumen­tacja Spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS nr: 0000299788
Kapitał zakładowy: 93 000,00 zł

NIP: 734–32-82–740
REGON: 120614657

Turnusy rehabilitacyjne w Krynicy dla każdego!

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą skorzystać osoby niepełnosprawne posiadające dofinansowanie z PFRON lub indywidualne za pełną odpłatnością.

zobacz ofertę
Rabaty 2017

Specjalna oferta dla osób towarzyszących osobom na skierowanie z NFZ!
więcej o rabatach
Skontaktuj się z nami

Sanatorium nad Kryniczanką
ul. Ebersa 2-4
33-380 Krynica-Zdrój

Tel: 734 141 645
marketing-nadkryniczanka@krynica.net.pl

przejdź do kontaktu

© 2018 NadKryniczanka.pl, wszelkie prawa zastrzeżone